https://www.binhdong.vn/
Giới thiệu về tôi

Dược Bình Đông được thành lập với sự kế thừa tinh hoa của nền Y học cổ truyền Việt Nam; Tiền thân là Cơ sở sản xuất thuốc Y học dân tộc Bình Đông.

Địa chỉ: Hẻm số 11 Nguyễn Sĩ Cố, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.39.808.808

0

Hiện chưa có sản phẩm

Tổng tiền: